Kursy językowe do matury i testu ósmoklasisty

Oferujemy efektywne kursy dla zdających maturę oraz test ósmoklasisty. Zajęcia prowadzimy na Targówku przy ul. Głębockiej. Gwarantujemy naszym słuchaczom wysokie wyniki z powyższych egzaminów, ponieważ kursy prowadzą wymagający i doświadczeni nauczyciele, którzy mają uprawnienia egzaminatora maturalnego z danego języka obcego.

Co więcej, nauka do matury i testu ósmoklasisty odbywa się w małych grupach 2-5 osób, co pozwala osiągnąć lepsze efekty w procesie nauczania niż nauka w większych grupach. Uczestnicy zajęć zdają 2 egzaminy próbne przygotowane przez lektora prowadzącego. Po każdym egzaminie uczeń otrzymuje szczegółowy wynik egzaminu z raportem, który określa mocne i słabe strony danego uczestnika kursu.

Jesteś zainteresowany ofertą? Skontaktuj się z nami.